I forbindelse med planlegging og bygging av Hindrem Stavkirke ble det inngått avtale mellom stavkirkelaget og Leksvik kommune, om at kommunens bidrag for å få realisert tiltaket, var å skaffe tomt.

Skjøte

Nå har stavkirkelaget henvendt seg til Leksvik kommune og bedt om å få skjøte på tomta (gbnr 98/27) stavkirka står på.

Leksvik kommune har nå en agenda om at eiendommer som ikke bør, eller må eies av kommunen, må overdras før Indre Fosen kommune blir en realitet i 2018. Overdragelsen er helt i tråd med denne holdningen.

Formannskapet

I sitt siste møte vedtok formannskapet i Leksvik å overdra skjøtet til Hindrem Stavkirkelag.