Til venstre kan du se loggen for uke 31 og 32.

Og her kan du få innblikk i redningsmannens oppgave som er atskillig mer enn å bli heist opp fra fjell og sjø:

Flybesetningen på Sea King består av fagpersonell fra fem ulike kategorier. Det vil si at det på alle oppdrag er med to flygere, en maskinist, en systemoperatør/navigatør, en redningsmann og en lege. De neste ukene vil dere få en liten presentasjon av arbeidsoppgavene og ansvarsområdene til de ulike besetningsmedlemmene på Sea King, og i dag ser vi på redningsmannens oppgaver.

Redningsmann sin rolle er kanskje best kjent gjennom media ved at det er han som henger under helikopteret når folk blir heist opp fra fjell eller sjø. Dette er kun en liten del av jobben. Redningsmann har en todelt arbeidsoppgave om bord i helikopteret. Den medisinske arbeidsoppgaven består av å assistere anestesilegen under medisinske oppdrag, samt behandle pasienten. Slike oppgaver kan være å gi medikamenter, sette venfloner, overvåke pasienten, koble opp utstyr og klargjøre ting som anestesilegen trenger. Redningsmann er også den i crewet som innehar redningsteknisk kompetanse. Dette vil si at han har kompetanse innen fagfeltene fjellredning, elveredning og snøskred.

For å bli redningsmann må man være ambulansefagarbeider eller sykepleier med prehospital erfaring. Kan man vise til erfaring innen redningsteknikk, er dette en stor fordel. Det er også viktig at man har god fysisk og psykisk form.

Lasse Coucheron

Senior redningsmann

330 skv Ørland

foto
Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret
foto
Redningsmann er også den i crewet som innehar redningsteknisk kompetanse. Dette vil si at han har kompetanse innen fagfeltene fjellredning, elveredning og snøskred. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret