Åfjord kommunestyre behandler mandag en bevilgning til oppsetting av adresseskilt. Kostnaden er estimert til 300.000 kroner. I hele landet pågår det nå omadressering fra gårds- og bruksnummer til veiadresser. I Åfjord er det vedtatt 103 veinavn i kommunen. Etter en gjennomgang av veikryssene, ønsker kommunen å sette opp 125 skilt med adressenavn. Erfaringer fra andre kommuner tilsier en kostnad på cirka 2.000 kroner per skilt. Det innstilles derfor på å bevilge 300.000 kroner til prosjektet, som etter plana skal utføres i løpet av året.