Det kommer frem i en nasjonal trendundersøkelse Infact harutført for mobilselskapet Chess. Østlandet topper hvor nærmere 45 prosentbedriver mobilaktivitet på toalettet.Ifølge undersøkelsen er det nasjonale tallet for do-surfing 35 prosent,tilsvarende 1,3 millioner nordmenn. Sammen med nordlendinger havner trøndernenederst på listen over norske do-surfere. -  Vi har spurt om folk faktisk bruker mobilen på toalettet, ikke om debare har den med seg på innerlommen. Konklusjonen er at vi i stor grad brukertoalettet til å dele opplevelser med andre gjennom SMS og chatting på sosialemedier, sier markedsdirektør Jarle Alvær i Chess. Han mener det er en naturligutvikling at folk nettsurfer på WC.- Det er en kjent sak at mange leser aviser, bøker eller ukeblader mens de taren time out på toalettet. At mobilen overtar er ikke unaturlig. Trenden om atmobilbrukere går fra papir til nett har vært lenge kjent utenfor toalettet,mens nå har vi dokumentert at mobilen og nye medievaner spiller en sentralrolle også i nordmenns toalettvisitter, sier Alvær. Det eneste problemet hanser for den voksende generasjonen av do-surfere er mulig kø-dannelse.- Surfing fanger oppmerksomheten, og jeg er overbevist om at tiden disse brukerpå toalettet er utvidet sammenlignet med tidligere, men akkurat dette aspektethar vi ikke målt i befolkningen, sier markedsdirektøren. Han ser ingen grunntil å moralisere over do-surfing.-  WC er kanskje det stilleste rommet om det er i eget hus eller påjobben. På toalettet kan de fleste sitte uten å bli forstyrret,  påpekerhan. Undersøkelsen fastslår at det er  langt flere menn enn kvinner som brukermobilen på do.