Anbefalingen fra FHI ble sendt til regjeringen torsdag, skriver Utdanningsnytt. Årsaken til anbefalingen om karantenefritak er at FHI vil unngå stenging av skoler og barnehager også i 2022.

Regjeringen gjorde det tidligere denne uka klart at de mener at ansatte i skoler og barnehager bør prioriteres for en tredje vaksinedose.

– Man kan ikke holde skoler og barnehager åpne dersom lærere og øvrige ansatte skal i karantene hver gang de er i kontakt med noen som er smittet, og det kommer til de å være gjennom vinteren og våren, sier Pål Surén, forsker og spesialist i barnesykdommer hos FHI.

Det fins allerede en rekke unntak fra smittekarantene. Surén mener det blir vanskelig for regjeringen å avgjøre om enda enn gruppe skal unntas.

– Alle unntak fra smittekarantene gir økt risiko for smittespredning. Men vi mener dette handler om hvorvidt man vil at barnehager og skoler skal holde åpent vinteren og våren neste år.

Barn allerede unntatt

Mandag endret regjeringen karantenereglene for barn, og de må ikke lenger i karantene dersom de defineres som nærkontakt til en smittet person de bor sammen med eller er tilsvarende nær. De anbefales å teste seg og å unngå fritidsaktiviteter og sosiale sammenkomster, men skal altså ikke i karantene.

Både Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet har vært sterkt kritiske til dette og pekt på at det setter lærerne i en uholdbar situasjon.

– Det bør være minst like strenge karanteneregler i skoler og barnehager som i resten av samfunnet. Smitten er nå størst i gruppen under 18 år. Da er det totalt meningsløst å lempe på karantenereglene for nettopp denne gruppa. Her må regjeringen snu, sa nestleder Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund til NTB onsdag.

Hjemmeskole i flere kommuner

Fra og med torsdag er det fra nasjonalt hold innført gult smittevernnivå på grunnskolene og rødt nivå på videregående skoler.

Mange kommuner har strammet ytterligere til og har de siste dagene innført heldigital hjemmeundervisning fram til juleferien på grunn av høyt smittetrykk og en presset bemanningssituasjon.

Både Barneombudet og Unicef har vært ute og advart mot dette, og i regjeringens egen strategi er det et uttalt mål å skjerme barn og unge fra de mest inngripende smitteverntiltakene.

Surén i FHI sier til Utdanningsnytt at de i sin anbefaling også understreker viktigheten av en oppfriskningsdose til skole- og barnehageansatte, samt jevnlig testing i skoler og barnehager utover vinteren og våren i kommuner med behov.

Han trekker også fram at smitten ofte har steget i skoleferiene, og at det ikke er noe tidligere i pandemien som har tydet på at smittetallene går ned ved stengte skoler.