Bedriftsleder i e-post til kommunetoppene: «Her må dere vel erkjenne og ha sviktet»

Hans Ola Hovde fra Grøntvedt Pelagic, kommunalsjef Thomas Engen, kommunedirektør Emil Raaen og plansjef Petra Roodbol-Mekkes i samtale under møtet i planutvalget tirsdag. Foto: Ina Marie Holseth