Signerte millionavtaler: Påvirker 1400 ansatte og alle innbyggere

foto