En Fosen-kommune ga nær dobbelt så mye per innbygger som de andre