Mangler 131 stillinger: – Tror arbeidspresset er vanskeligere for unge folk som etablerer seg med familie