«Har forsterket ubalansen mellom investeringer og drift»

foto