Lakserømming på Fosen etter flenge i oppdrettsmerd

foto