Ber kommunen bli med på forsøk i eldreomsorgen

foto