Huset til Hauk må kanskje rives når nyskolen skal bygges

foto