- Vi fikk inn melding om et sammenstøt mellom en bil og en MC i Åfjord onsdag ettermiddag. Meldingen kom en god stund etter at sammenstøtet fant sted. Det har sannsynligvis skjedd i 16-tiden, sier operativ leder Hallgeir Stjern i Fosen lensmannsdistrikt.

Det skal ikke være snakk om personskader som følge av hendelsen. Da plikter man ikke å melde fra om hendelsen til politi.

Stjern sier politiet gjerne ønsker å høre om alle trafikkuhell likevel.

Loggført

Stjern sier at sammenstøtet loggføres hos politiet, men at politiet ikke gjør ytterligere tiltak i etterkant av trafikkuhellet.

- Det er greit for oss å få loggført denne typen hendelser. Ikke alle skader oppdages umiddelbart, og ting kan fremkomme senere. For mange er det greit å vite at politiet er varslet og alle forhold er registrert for sikkerhets skyld, sier Hallgeir Stjern.