- Vi vurderer det som antatt sikkert at denne sauen ble skadet av bjørn. Det betyr at vi mener det er sannsynlighetsovervekt for at det er en bjørn som er skadevolder, sier regionalt rovviltansvarlig Tore Solstad i Statens Naturoppsyn nord i Trøndelag.

Fylkesmannen i Trøndelag innvilget fredag ettermiddag fellingstillatelse på bjørn. Tillatelsen gjelder i hele Indre Fosen kommune, Mosvik og deler av Verran. Det kommunale jaktlaget er allerede i beredskap og vil være ute i felt i løpet av kort tid. Fellingstillatelsen varer i én uke.

- Rimelig fersk skade

Det var torsdag kveld at en skadet sau ble funnet nær fylkesveien i området ved Kulia vest for Leksvik sentrum. Sauen hadde overlevd det som trolig er et bjørneangrep.

- Den ble funnet nær bilveien, og bjørnen kan ha blitt forstyrret av biltrafikk, sier rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn Leif Arne Jåma.

Han var på stedet for å dokumentere skaden fredag.

- Det er litt vanskelig å se skadene fra utsida når sauen har overlevd. Den hadde imidlertid tydelige klore- og bitemerker ved ryggkulen, noe som er forenelig med bjørn. Den var også bitt over nesen. Tannavstand og hvor kraftig bittene er, tyder også på bjørn, sier Jåma.

- Når har skaden skjedd?

- Det virker å være en rimelig fersk skade. Da den ble funnet i 22.00-tiden torsdag kveld blødde den fra nesepartiet. Den var også veldig rolig og apatisk, forteller Jåma.

Bjørnen hadde ikke forsynt seg av juret på sauen. Jåma var til stede og dokumenterte skadene på sauene som ble drept av bjørn på Fosen for et par uker siden. Han mener skadene på den siste sauen ligner de andre drepte sauene.

Den røde ringen viser området hvor sauen ble funnet.

Bjørnejakt

Det er bare to uker siden Fylkesmannen sist innvilget én ukes fellingstillatelse på bjørn i Indre Fosen kommune samt deler av Åfjord og Verran kommune. Tillatelsen ble gitt etter at en død sau var antatt drept av bjørn på Grønlia i grenseland mellom Verran og Åfjord kommune.

Ved Krokvatnet i Indre Fosen kommune konkluderte Statens Naturoppsyn med at bjørnen hadde drept to sauer. Her ble det funnet ullhår fra bjørnen på stedet.

Noe senere ble ytterligere en sau funnet drept på innmark på Bergmyran i Skaugdalen. Også i dette tilfellet konkluderte Statens Naturoppsyn med at bjørnen var skadevolder. Bjørnejakta pågikk til fredag forrige uke, men ble uten resultat.

Kartet viser hvor de drepte sauene ble funnet i uke 24.

Urutinert bjørn?

Statens Naturoppsyn ser nå de tidligere sauedrapene i sammenheng med den skadde sauen som ble funnet i Leksvik torsdag kveld.

- Dere antar at det er den samme bjørnen som sist?

- Vi har ikke noen holdepunkter for å si at det er flere, sier Solstad i Statens Naturoppsyn.

Han påpeker også at det kan være vanskelig å dokumentere skader på et levende dyr.

- Det er vanskelig når man ikke har mulighet til å flå dyret. Det er når man får av skinnet, at man klarer å observere skadene best mulig. I dette konkrete tilfellet har vi imidlertid bitemerker som vi etter en samlet vurdering mener det er sannsynlighetsovervekt for at er påført av bjørn. Når en sau tar bjørn får sauen ganske grove tannhull og dype skader med blodutredelser. Nesebitt er også vanlig. Det samme er fangmerker etter klør og labber. Det er en myte at bjørnen slår i hjel sine byttedyr. Bjørnen har store labber med lange, grope klør som den bruker for å fange inn byttedyrene. Håndteringen er ofte røff og hard, og dyrene kan ofte gå i vei av dette. Om ikke bruker bjørnen hjørnetennene for å avlive byttedyret, forklarer Solstad.

Denne bjørnen ble fanget av et viltkamera på grensa mellom Osen og Namdalseid for snart en måned siden. Det er trolig denne bjørnen som nå befinner seg på Fosen. Foto: Viltkamera

- Men hvordan kan en sau overleve et bjørneangrep?

- Det kan fort skje. Det er flere ting som tyder på at bjørnen i dette området er en forholdsvis urutinert skadevolder. Det er forholdsvis svake skadetegn på den siste sauen. Dette kan skje i kampen hete hvor det foregår i full fart. Bjørnen klarer ikke å ta alle dyrene den prøver seg på, sier Solstad.

Han påpeker at bjørnen også kan ha blitt forstyrret av andre elementer i kampens hete. Solstad opplyser at noen bjørner driver med såkalt overskuddsdreping, og at bjørnen da ikke er så «nøye» på om den klarer å ta livet av byttedyrene.

- Men jeg tror ikke det er det som er tilfellet på Fosen. Det er mer rutinerte og erfarne bjørner som driver med overskuddsdreping. Da dreper ikke bjørnen sauer fordi den trenger mat. Det er mer snakk om lystbetont dreping, sier Solstad.

Fosna-Folket dro til fjells og dekket bjørnejakta for to uker siden. Ved Geitryggen sør for Krokvatnet i Indre Fosen kommune møtte vi to jegere. Foto: Alexander Killingberg

- Følgeskader

Beitelagsleder Kristoffer Moan i Leksvik frykter at bjørnen nå har tatt flere sau. Fredag kveld er han og flere andre i terrenget ved Kulia på leting etter eventuelle sauekadaver.

- Det ligger nok igjen mer etter bjørnen, det er helt sikkert. Det er bare om å gjøre og finne kadavrene, påpeker Moan.

Han mener det er gode muligheter for at den skadde sauen overlever bjørneangrepet.

- Men det er vanskelig å si. Av erfaring vet vi at sauen kan se grei ut utvendig, mens den kan ha store innvendige skader som gjør at avliving kan være det beste, påpeker beitelagslederen.

Beitelagsleder Kristoffer Moan. Foto: Privat

- Hva tenker du om at det trolig er bjørn i Leksvik?

- Det er ikke uventet, men man blir litt urolig. Vi har så mye problemer med andre rovdyr som gaupe og kongeørn fra før, så får vi bjørn inn i området i tillegg. Det er en katastrofe rett og slett. Mye av skadene kan ikke måles. Etter at bjørnen var på Krokvatnet ved Rødsjøen ble lammene spredt fra mora. Lammene får heller ikke roen til å få mat fra mora og tilveksten av lam kan bli elendig, forklarer Moan og sier at det er mange følgeskader i tillegg til de søyene som faktisk blir drept.

Beitelagslederen påpeker at bjørnejakt midt på sommeren er vanskelig og at det er tidskritisk å komme i gang.

- Bjørnen klarer lett å gjemme seg unna i terrenget på Fosen. Sjansen minker for hver time etter at man finner et kadaver. Egentlig bør man komme i gang 12 timer etter for at hundene skal ha en mulighet til å følge sporene, sier Moan og understreker at det er mye enklere å jakte på vårsnø.

Senere fredag kveld ble ytterligere sju drepte sauer funnet i Leksvik.

Les mer:

Fosna-Folket dro til fjells og dekket bjørnejakta.

Kraftige reaksjoner på bjørnejakt.