Det er behov for å bedre brannvatndekningen i Vanvikan sentrum etter at Vanvikan Eiendom har fått tillatelse til å bygge leiligheter. Tillatelsen forutsetter at brannvatndekningen tilfredsstiller kravene før boligene kantas i bruk. Per i dag er kapasiteten for liten.

Uenig om tolkning

Leksvik kommune og Vanvikan Eiendom inngikk i 2016 en intensjonsavtale som beskriver ansvarsfordelingen i brannvatnsaken. Nå er det oppstått uenighet om hvordan intensjonsavtalen skal tolkes. Det gjelder blant annet punktet om kostnadsfordeling mellom kommunen og utbygger. Kommunen mener utbygger må ta kostnaden og har derfor ikke satt av penger til prosjektet. Vanvikan Eiendom mener det er kommunens ansvar å skaffe vatn.

Spleiselag

Det vil koste fire millioner kroner å bedre brannvatndekningen i Vanvikan sentrum. For å løse saken har rådmannen foreslått et spleiselag hvor Vanvikan Eiendom går inn med en million og kommunen med tre millioner kroner. Kommunens bidrag dekkes av allerede låneopptatte midler.

Torsdag stod denne saken på sakskartet i kommunestyremøtet i Indre Fosen.

- Litt for prinsipiell

- Saken er litt for prinsipiell til at den kan behandles i kommunestyret nå. Det er flere steder i kommunen med dårlig dekning. Hvis vi vedtar rådmannens forslag vil den bli førende for andre lignende saker. Derfor mener jeg saken må tilbake til arealutvalget for videre arbeid, sa Bjørnar Buhaug (Sp).

Senterpartipolitikeren var langt fra den eneste som tok til orde for å sende saken til arealutvalget.

- Tre millioner kroner er mye penger i et budsjett hvor det må snurpes inn. Derfor støtter jeg forslaget om at saken sendes tilbake til arealutvalget, sa Wenche Stenkjær (Ap).

Vil skape presedens

- Vi som ikke har vært med i prosessen skjønner ikke hvorfor rådmannen legger fram dette forslaget. Det vil skape presedens. Saken må tilbake til arealutvalget, sa Harald Fagervold (PP).

- Når saken kommer tilbake håper jeg de har tatt innover seg at det bygges i Vanvikan, og da tenker jeg blant annet på ny videregående skole, sa Kurt Myrabakk (Frp).

Må se på hele kommunen

Erling Pedersen fra Senterpartiet mente at arealutvalget ikke bare burde se på brannvatndekningen i Vanvikan, men undersøke hvordan det ligger an med brannvatn i hele kommunen.

Et enstemmig kommunestyre gikk inn for å sende saken til arealutvalget for behandling.