Diskusjonen rundt navnet oppsto i forbindelse med innføring av offisielle adresser i kommunen.

Les også: Strid om skrivemåte på stedsnavn

Kartverket reiste navnesak for å fastsette den korrekte skrivemåten av gårdsnavnet.

Sendte navnespørsmålet på høring

Kommunen sendte navnespørsmålet ut på høring, og fikk tilbake fem svar.

Vanlig skrivemåte av gårdsnavnet i offentlig bruk har vært Heggvik, mens en eldre skrivemåte av navnet er Hegvik.

Nidaros bispedømme skrev at Hegvik kirke har vært benyttet i lange tider, og at det er ikke ønskelig å forandre denne skrivemåten. Grunneierfamilien og beboere i grenda hadde et klart ønske om Hegvik med enkel g.

Les også: - Jeg har ikke spurt vår herre om det er greit å kalle kommunen for «himmelriket»

- Uheldig med ulike skrivemåter

Det ble argumentert for uheldigheten av at det er forskjellig skrivemåte på gårdsnavn, slektsnavn, veinavn og kirkenavn.

I Formannskapet i kommunen ble det enstemmig vedtatt at navneformen skal være Hegvik i alle sammenhenger.