Kommunen ber om at abonnenter fra Sumstad vannverk ikke bruker vannet som drikkevann eller til matlaging. Ifølge driftsoperatør Geir Halvorsen får mellom 15 og 20 husstander drikkevannet fra det aktuelle vannverket. I tillegg kommer fritidsboliger.

- Vi har kjørt ut vanntank, slik at beboerne på Sumstad har tilgang til rent drikkevann. Tanken er sentralt plassert, og vi fyller på med vann etter behov, forteller rådmann Hemmingsen.

Leter etter årsak

Kommunen mottok beskjed om blynivået fra Mattilsynet fredag.

- Vi ringte rundt til alle abonnentene, forteller Hemmingsen.

Han kan ikke gi svar på hvor lenge folk må vente, før de kan ta i bruk drikkevannet igjen.

- Vi venter på endelig rapport fra Mattilsynet. Samtidig foretar kommunen egne undersøkelser, for å finne ut årsaken til det høye blynivået, forklarer han.

- Veldig giftig

Det er ifølge rådmannen antydet at blyforurensingen har en sammenheng med en skytebane, som ligger i nærheten av drikkevannskilden.

- Dette blir imidlertid bare spekulasjoner, påpeker Hemmingsen.

Han sier at det kan være skadelig å få i seg drikkevann med såpass høyt blynivå.

- Hvis det er bly i den størrelsesorden, er det veldig giftig. Spesielt barn er sensitive for vann med så høyt blynivå, sier rådmannen.

Første gang

Driftsoperatør Geir Halvorsen ved Sumstad vannverk har hatt befatning med anlegget siden 1982.

- Dette er en grunnvannsbrønn. Jeg har aldri vært borti så høye blyverdier tidligere, forteller han.

Halvorsen tror også at blyverdiene kan ha en sammenheng med skytebanen, som ligger i nærheten av vannverket.