Kommunestyret i Leksvik utsatte tidligere i høst saken om asfaltering av parkeringsplassen ved havna i Vanvikan. Bakgrunnen for det var ønsket om å undersøke om det er noen økonomisk gevinst av å sette opp parkeringsautomat.

130 000 kroner i året

Nå har kommunen vært i kontakt med Trondheim parkering om saken. I følge kalkyler fra Trondheim parkering kan det første året med parkeringsautomater gi et positivt resultat på 50 000 kroner. Deretter forventes det et årlig positivt resultat på 130 000 kroner.

Må ta opp lån

Etter å ha fått disse tallene på bordet foreslår rådmannen at kommunestyret bevilger 1 175 000 kroner til asfalteringsprosjektet, og at det finansieres ved ekstra låneopptak. Videre foreslår rådmannen at lånet nedbetales med inntektene knyttet til innføring av parkeringsavgift på plassen.

Kommunestyret skal ta stilling til saken i sitt møte torsdag.