Ørland Arbeiderparti har jobbet for å få forsvarsminister Grete Faremo til Ørland.

Partiets ordførerkandidat, Knut Ring, bekrefter overfor Fosna-Folket at stasråden er på vei, og at datoen sannsynligvis blir den 5.september.

– Vi har ikke hele programmet for statsråden klart enda, men foruten et besøk på Ørland hovedflystasjon, vil det bli satt av tid til møte med innbyggerne, noe som vi anser som viktig. Det kan være at vi inviterer til et folkemøte eller noe lignende, muligens i Ørland Kultursenter, men det vil vi komme tilbake til, sier Knut Ring.

KNUT RING (t.v.) sier at programmet for statsråden ikke er klart, men at bekrefter at hun kommer.