Dette gjelder i skrivende stund blant annet videospilleren.

Vi håper at ale funksjoner skal være oppe så snart som mulig igjen.