Slik oppsummerer øvingslederen «Øvelse Fosen»

foto