Undersøker mulig valgfusk i kommune på Fosen

– Det har kommet signaler på at det potensielt kan ha vært noen som har forhåndskumulert stemmesedler før valget, og gitt disse ut. Foreløpig kan jeg verken avkrefte eller bekrefte disse ryktene, sier valgstyrelederen.