Leksvik kommune har fått et tilskudd på 298.000 kroner fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til undersøkelsen.

Nordre Fosen vannområde

I desember i fjor ble det vedtatt å endre grensene til Nordre Fosen vannområde.

Endringen medfører blant annet at hele Leksvik kommune nå tilhører Nordre Fosen vannområde.

11 områder

Leksvik kommune har ikke deltatt aktivt i et vannområde tidligere, og det er derfor behov for økt innsats for å styrke kunnskapsgrunnlaget om vannet i kommunen.

Det skal som nevnt foretas undersøkelser av 11 vannområder i år, i tillegg skal Fjølvikbotn, som er en del av Storvatnet, undersøkes for næringssalt og planteplankton.

Elvemusling

Fylkesmannen ønsker også å få sjekket om elvemusling finnes i øvre deler av Ramslielva, nærmere bestemt mellom Bjørktjønna, Storvatn og Kongrobekken.