Høyre-leder Erna Solberg var raskt ute med å kommentere det hele som en avskjedssøknad, og at det ikke var en eneste reell nyhet i det som ble presentert av de politiske motstanderne. Den tilbakemeldingen kom ikke som noe stort sjokk. Valgkampen er nå godt i gang. Sjokkerende hadde det vært om Erna Solberg hadde rost det som ble framlagt av trioen Stoltenberg, Halvorsen og Navarsete under pressekonferansen.

Med store partier som vil fenge de store massene i et demokrati, blir det fort litt som forventet. Blant de rødgrønnes hovedpunkter finner vi dette med satsing på arbeid og næringsliv, gode offentlige tjenester, styrking av kommunehelsetjenesten, kamp for trygghet og mot kriminalitet, løft for kultur og frivillighet og kamp for klima og internasjonal solidaritet. Dette er alt viktige saker, som jeg tror både Høyre og flere andre partier kunne stilt seg bak. For i det store og hele er de etablerte norske partiene ganske så samstemte om det mest sentrale i styringen av vårt land.

Jeg forventer ikke at noen partileder i løpet av denne valgkampen vil framlegge noe som får meg til å sette fast kaffen i vrangstrupen eller ta av i pur ekstase. For det er ingen, så vidt meg bekjent, som går til dette valget med noe som vil lede til noen revolusjon i Norge. Og det er kanskje like greit?