Bjørn Lage Møllegård har nå gått til det skritt å anmelde bompengeselskapet Fosenvegene for brudd på bestemmelsene i riksregulativet.

Bompengetaksten

I følge Riksregulativ for ferjetakster skal det betales dobbel ferjetakst på biler mellom seks og 12 meter, men enkel bompengetakst. Slik fungerer det ikke, alle som kjører bil med henger på ferjestrekningen Flakk-Rørvik betaler dobbel bompengetakst.

-Slik har det vært helt siden bompengene ble innført på ferjestrekningen Flakk-Rørvik, sier Møllegård.

For strekningen Brekstad-Valset som også har bompenger, fungerer dette fordi det ikke er autopass på den strekningen.

I mai 2012 anmeldte Bjørn Møllegård Fjord 1 og Flakk-Rørvik Bro-og Tunnelselskapet AS for ulovlig pengeinnkreving. Saken ble henlagt etter åtte dager.

Henlagt

Begrunnelsen var som følger:

" Fjord1 MRF AS De underrettes om at forholdet er henlagt da det antas å ikke være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf straffelovens § 224 1. ledd.  Skulle det senere fremkomme nye opplysninger som fører til at etterforskningen blir gjenopptatt, vil de få ny underretning".

Henleggelsen ble anket til statsadvokaten. Han fant ingen grunn til å gjøre om på politiets henleggelsesbeslutning. - Det var jo som forventet, men jeg synes det er dårlig at de ikke undersøker saken i det hele tatt, sa Bjørn Møllegård den gang.

-Feil adressat

-Her må det være vegdirektoratet som skal anmeldes, ikke Fosenvegene, sier daglig leder i Fosenvegene, Knut Sundet.

Han påpeker at regelverket for Flakk-Rørvik er vedtatt som en prøveordning.

-Fosenvegene har ikke besluttet at det skal være bompenger på ferja, sier han.