Torsdag skal ordførerVibeke Stjern holde tale for kongen i nye Årnes sentrum. På vegne av Åfjordkommune skal hun også overrekke en gave til Kongeparet. Gaven er en pute medbilde av Kongeskipet som er tatt i Stokksund da Kongeskipet var der ved entidligere anledning. Puta er laget av Oddveig Forfot og Lillian Braseth i detlokale designfirmaet Raw Nordic Design. Firmaet produserer billedputer medmange motiver og har laget puta i håp om at den skal pynte opp på Kongeskipet.