Lærerstreiken startet 1.juli og går over helga inn i sin niende uke. Lærerne kjemper for å beholde den fleksibiliteten i arbeidstiden de har i dag. Hovedtillitsvalgt i Åfjord, og lokal leder i Utdanningsforbundet, Knut Dreiås, mener dette spørsmålet er så viktig at streiken kan bli langvarig.

Kan komme til Fosen

- Foreløpig er ikke noen skoler på Fosen berørt av streiken, men det er antagelig bare et tidsspørsmål. Det er forhandlingsdelegasjonen i Oslo som sitter på kortene for hvordan streiken skal trappes opp. Ingen skoler på Fosen ble berørt i torsdagens opptrapping, men blir ikke partene enige i løpet av helga tror jeg denne streiken kan bli langvarig, og da kan også fosenskolene bli involvert, tror Dreiås.

Større press

Knut Dreiås mener denne streiken er svært viktig. Presset på arbeidstiden til lærerne har tiltatt de siste årene. Stadig flere funksjoner er tatt ut av skolen og organisert som egne avdelinger og virksomheter. Dette gjør at trykket øker på lærerne.

Flere oppgaver

- Vaktmestertjenester og renholdstjenester er eksempler på funksjoner som ikke lenger er en del av skoledriften. De er organisert utenfor skolen og gjør at vi ikke lenger kan nyttiggjøre oss dem på samme måte som før. Vaktmestere og rengjørere er en del av bygningsdriften, ikke en del av skolen. Dette gjør at lærerne må utføre flere arbeidsoppgaver enn tidligere, forteller Dreiås.

30 timer

I ungdomsskolen har lærerne allerede 30 timers bunden arbeidstid på skolen hver uke. Striden står om de siste syv og en halv timene. For lærerne er det svært viktig at de selv kan disponere denne delen av arbeidstiden.

- Skulle vi utført alt arbeid på dagtid på skolen ville det krevd en helt annen utforming av skolene. Vi har ikke tilfredsstillende kontorforhold, vi har ikke egne rom for å ta nødvendige telefoner og vi er helt avhengig av å kunne ta en ”time out” etter en lang undervisningsdag, sier han.

Krever tillit

Dreiås sammenligner undervisning med det å stå på en scene, og kan fortelle at man blir psykisk utladet av å undervise en hel dag.