I en pressemelding på regjeringen sine nettsider går det frem at fra 1. oktober blir det nå krav om at politiet skal ha skytevåpen tilgjengelig i sine patruljebiler:

Regjeringens forskriftsendring gjør det til et krav at skytevåpen lagres i patruljebilene i alle politidistrikt. Dermed unngår politiet å måtte returnere til politistasjonen eller lensmannskontoret ved ordre om bevæpning.

– Dette vil sette politiet i stand til å kunne handle raskere i situasjoner som krever bruk av skytevåpen. På den måten sikrer vi at verdifull tid ikke går til spille, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Rask bevæpning

Grete Faremo mener det er tilitsskapende og konfliktdempende at politiet i det lengste venter med å ta i bruk skytevåpen.

– Når en akutt situasjon oppstår, må vi ha gode rutiner for rask bevæpning, sier Faremo.

Allerede på plass

I mange av politiets patruljebiler er en ordning med skytevåpen i bilene allerede på plass, men dette har hittil blitt bestemt lokalt.

Ørland og BjugnRune Halvorsen, lensmann i Ørland og Bjugn, mener det var på sin plass med disse endringene. Han trenger imidlertid ikke å gjøre noe med sine biler.– Vi har hatt krav om våpen i bilene i fem år, så vi trenger ikke å gjøre noe, sier Rune Halvorsen.

Redde livSelv om lensmannen tror mange synes det høres skummelt ut med våpen i alle patruljebiler, så er det for å redde liv, forklarer han.– Dette går på troverdighet i beredskapen. Vi skal beskytte våre borgere, sier Halvorsen.