- Det er mange årsaker til at jeg slutter. Det er en prosess, vektskåla har blitt for tung. Det er sårt, men jeg har valgt det selv, sa Reidun Hindrum til Fosna-Folket torsdag. Hun sier det ikke ligger dramatikk bak avgjørelsen, men at hun er uenig i ledelsens vurderinger. Reidun Hindrum har periodevis den siste tiden fungert i flere av sjefsstillingene, både innen oppvekst og kultur, i tillegg til sin egen.

Kommunalsjef for oppvekst har gått av med pensjon, det samme har kommunalsjef for kultur gjort.

- Både ordfører og rådmann har bedt meg fortsette, men jeg er uenig i noe av det ledelsen gjør. Oppsigelsen kommer etter en samla vurdering. jeg kan ikke stå for alt som blir gjort av ledelsen nå, sier Hindrum som går inn i et vikariat på Leksvik videregående skole.

Trønder-Avisa melder i dag at det er uenigheter mellom personalsjef Trine Kjeldstad og rådmann Kai Terje Dretvik som gjør at personalsjefen har sagt opp. Uenighetene skal dreie seg om ansettelsen av en ny stilling i servicetorget.

Fosna- Folket har foreløpig ikke lyktes i å få tak i rådmann Kai Terje Dretvik eller fungerende ordfører Jahn K. Winge for å kommentere saken.

Reidun Hindrum. Arkivbilde.