Mannen må gjøre unna de 30 timene i løpet av 90 gjennomføringsdager. Fosningen må også betale en bot på 5000 kroner samt at han ikke får kjøre bil på åtte måneder.

Tørr asfalt

Det var den 10. juni i år at råkjøringen fant sted i 80-sonen ved Kråkmo. Dette var en søndagskveld, og klokken 19.15 ble fosningen stanset av UPs patrulje. Hastigheten ble da målt til 131 kilometer i timen. Av Fosen tingretts dom går det frem at mannen kjørte varebil da han ble stanset.

Ifølge politiets anmeldelse var det gode kjøreforhold med tørr og bar asfalt samt oppholdsvær da kjøringen fant sted. Det var videre lyst og god sikt. Trafikkmengden på overtredelsestidspunktet beskrives som moderat.

Tre andre menn mistet også lappen i den samme kontrollen. De ble målt til 121, 129, 130 kilometer i timen.

«Farerisiko»

I dommen mot Fosen-mannen la retten vekt på at kjøring i 131 kilometer i timen i 80-sonen «innebærer en særlig farerisiko».

«Allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt», står det i Fosen tingretts dom.

I formildende retning vektla retten fosningens tilståelse. Selv om den ikke var avgjørende for oppklaringen av saken, bidro den til en mindre kostbar rettergang.

«Retten legger til grunn at grensen mellom betinget og ubetinget fengsel i 80-sone ligger på 130 km/t. Det legges til grunn at samfunnsstraff kan anvendes i stedet for ubetinget fengsel ved hastigheter opp til 135 km/t», heter det i dommen.

Fosen tingrett mente at samfunnsstraff var en velegnet straff i dette tilfellet.