Det er advokatfirmaet Arntzen de Besche i Trondheim som kommer til den konklusjonen etter å ha gjennomgått kommunens avtaler med Noris og Guri Kunna.

Rådmannen mener det er viktig at Rissa kommune som oppdragsgiver er ryddig i sine ansettelsesprosesser og innstiller derfor på at forpleiningstjenesten til Hysnes Helsefort foretas som åpen anbudsrunde.

Videre at anskaffelser av drifts- og vedlikeholdstjenester for helsefortet lyses ut ved bruk av reserverte kontrakter. Det vil si at oppdragsgiver kan begrense konkurransen til virksomheter hvor flertallet av de berørte ansatte er funksjonshemmede, eller at deres handikap gjør at de ikke kan arbeide på ordinære vilkår.

Dagens avtaler med Guri Kunna og Noris går ut året.

Anbudet som legges ut skal gjelder for tre år, og før ny anbudsrunde utlyses skal Rissa kommune vurdere andre anskaffelsesformer.

Kommunestyret vedtok saken enstemmig.