. Det er over åtte år siden politikerne bestemte at bygget måtte rives.

Stadsbygd herredshus og gamlehjem ble bygd på begynnelsen av 50-tallet, den gang Stadsbygd var egen kommune. Etter forholdene ble det bygd et stort administrasjonsbygg der alle kommunale etater fikk plass. Stadsbygd var den første kommunen i fylket som fikk samla så mye av den offentlige virksomheten under et tak.

Dugnadsarbeide

- Store deler av herredshuset er bygd på dugnad. Sanitetsforeningen og gamlehjemsforeningen støtta opp, forteller Øyvind Blomlie som har vært en ivrig forkjemper for å bevare bygget.

I januar 2001 skrev Fosna-Folket første gang at politikerne hadde vedtatt at bygget skulle rives. Det har tatt over åtte år, med mye diskusjon fram og tilbake.

Bygningen er restaurert i flere omganger både på 80- og 90-tallet.