Etter en periode med mye motbør har det kommet signaler som gjør at mange nok ser litt lysere på framtida for seg og sine.

Forsvarspolitisk utvalg er oppnevnt av regjeringen. Utvalget er relativt bredt sammensatt, og samlet sett bør medlemmene ha både stor kompetanse og massiv politisk erfaring. Derfor er det god grunn til å forvente at rapporten som utvalget la fram denne uka vil bli grundig lest av representantene på Stortinget.Utvalget tegner et langt mer nyansert bilde av vårt framtidige forsvar enn det forsvarssjefen har gjort denne høsten. Rapporten som utvalget presenterte denne uka viser at vår landsdel også framover har behov for at Forsvaret er tilstede. Dette er gode toner for Ørland Hovedflystasjon spesielt og Midt-Norge generelt. At to av utvalgets mest rutinerte medlemmer, Johan J. Jakobsen og Jakob Børresen, samtidig går ut i en kronikk og spesielt trekker fram behovet for å satse videre på Ørland Hovedflystasjon (ØHF) er ekstra gledelig. Ingen av de to nevnte herrer kan mistenkes for å ha personlige motiver for å snakke varmt for ØHF. Deres argumenter til fordel for ØHF er grundige. De viser at ØHF vil være det beste valget ut fra en rekke hensyn. I kronikken, som sto på trykk i gårdagens utgave av Fosna-Folket, argumenterer Jakobsen og Børresen for at ØHF har de beste kort på hånden blant annet når det kommer til forsvarspolitikk, nasjonal sikkerhetspolitikk og hensynet til miljøet. De viser også med tydelighet til at ØHF er det beste valget Stortinget kan gjøre for å sikre vår sterke plass blant alliansepartnerne i NATO.Neste uke blir forsvarsstudien presentert for offentligheten. Trolig er spenningen knyttet til denne på mange områder mindre enn den var til rapporten Forsvarspolitisk utvalg la fram denne uka. Det har, ironisk sagt, vært tett som en sil omkring forsvarsstudien i hele høst. Lekkasjene har vært så mange og omfattende at sjøl forsvarssjefen offentlig har kommentert studiens innhold.Om det skulle dukke opp noen overraskelser når forsvarsstudien presenteres over helga, så er innsatsviljen for å kjempe for ØHF upåklagelig. Ammunisjon, i form av vektige og fornuftige argumenter, er heller ikke mangelvare. Ha ei forrykende flott helg!