Får ekstra klasse, mens andre utdanningsløp ikke starter opp til høsten