Utover søndagen skjer det noe spesielt over Fosen. Nå er det sendt ut farevarsel.

foto