– Vi må jobbe systematisk for å gjenvinne innbyggernes tillit

Kommunedirektør i Indre Fosen kommune, Kjetil Mjøsund. Bildet er tatt tidligere. Foto: Jakob Ellingsen