Se bildene fra åpningen av ny gang- og sykkelbru i Åfjord.