Bil på taket i grøfta: – Fremstår ikke alvorlig skadet