Smitteutbrudd: – Enkelte foreldre velger å holde barna sine hjemme

15 elever på Botngård barneskole i Bjugn har fått påvist koronavirus. Foto: Ina Marie Holseth