Over 100 har meldt at de har husrom til ukrainske flyktninger: Morten Stefan pusser opp leilighet og stiller bil til disposisjon

foto