Autovernet langs veien skal jo være en sikkerhet dersom du som sjåfør er så uheldig å havnet utenfor veien av en eller annen grunn.På Sørbotn i Rissa er autovernet nå så høyt flere steder at det rett og slett er livsfarlig dersom en vanlig personbil skulle havne utfor å treffe det. Det vil kanskje stoppe bilen, men samtidig er sjåføren i fare for å bli regelrett halshugget.