Fagrådet for Stordalselva og Norddalselva i Åfjord har innført forbud mot markfiske i elvene. Hensikten er å beskytte fisken, spesielt med tanke på den lave vannstanden. Markfisket laks er også gjerne kroket dypt i svelget, noe som gir utfordringer med tanke på gjenutsetting. Flere andre elver har allerede innført krav om lett fiske. Miljødirektoratet har som kjent innført begrensninger på laksefisket i og rundt Trondhemsfjorden. Ett av tiltakene er krav om gjenutsetting av hunnlaks.

Kun fluefiske

Fagrådet sier det også tidligere har vurdert forbud mot markfiske. Med lav vannstand i elvene, ble vedtaket lettere å ta.

– Vi har vurdert et slikt forbud også tidligere. På grunn av situasjonen i elvene, mener vi det mest skånsomme er å godta kun lett fluefiske. Derfor er dette innført som regel i både Norddalselva og Stordalselva, sier Gunnar Gylstrøm, som er leder i fagrådet.

Forsvarlig

Miljødirektoratet innskrenket som kjent både fisketid og begrensninger i bruk av redskap, for laksefisket i Midt-Norge. Fagrådet i Åfjord håper lokale innspill får veie tungt, når myndighetene vurderer fremtidige begrensninger.

– Stordalselva har sesong til 15. august. Vi frykter at myndighetene nå vil stenge fisket 1. august, på grunn av forholdene. Vi mener derimot det er forsvarlig å fiske videre, med dagens begrensninger. I tillegg frykter vi at sesongen blir automatisk forkortet neste år, hvis den løsninga innføres nå, fortsetter Gylstrøm. Fisket i Norddalselva vil for øvrig stenges 1. august, som er etter plana.

Har håp

Tørken på Fosen har naturlig nok gitt begrensede fangster i lakseelvene. Det skal likevel være håp for både lokale og tilreisende laksefiskere.

– Fangstene i Stordalsvatnet er fordoblet fra i fjor. I tillegg ble det tidligere sett og tatt laks mens det var vann. Det går fremdeles en og annen laksen gjennom telleren i Støvelfossen. I tillegg rapporteres det om en del smolt. Selv om fisket historisk sett ikke er så godt, er årets erfaringer likevel positive. Det er noe å ta med seg videre, tross tørke og restriksjoner, avslutter Gunnar Gylstrøm.

LES MER: Skeptiske til nye restriksjoner