Avlyser møte etter at brudd på fristen for å levere regnskap