Rapporten viser 9,2 % økning av ugrasmiddel og 14,7% vekst i soppmiddel. Det er 3. året på rad at plantevernmiddelbruken øker.

- Miljøbevisstheten har ikke senket seg i norsk landbruk og i norske hager. Mener vi noe med forebyggende helsevern og forebygging av miljøutslipp må myndighetene gripe inn og kraftig redusere bruken av gift i matproduksjonen, sier daglig leder i Oikos.

Glyfosat farligere enn antatt

En ny fransk undersøkelse viser at selv svært små doser - utblanda opp til 100.000 ganger - av ulike Roundup-varianter dreper menneskeceller på få timer og skader membraner og DNA. Giftvirkninga øker på grunn av glyfosat og andre tilsettingsstoff som finnes i ugrasmiddelet.

Undersøkelsen er publisert i det amerikanske tidsskriftet "Chemical Research in Toxicology" i januar 2009. Bruken av glyfosat har økt hvert eneste år siden 2000. Med ei totalomsetning på 346 tonn i 2008, er glyfosat det mest brukte sprøytemiddelet i Norge.

Totalforbud i hager

- Det er slett ikke nødvendig, som enkelte i landbruket hevder, å bruke sprøytemidler. Økologisk landbruk drives med suksess over hele landet uten denne giftbruken, hevder Andestad.

- Som et første tiltak bør det bli totalforbud mot bruk av sprøytemidler i norske hager. Der er det overhodet ikke noen kommersielle interesse av det, avslutter Andestad.