Dette fastslår Rådsmøtet i Sør-Trøndelag KrF som nå krever at Ørland Hovedflystasjon må bestå og fremdeles spille en nøkkelrolle i Luftforsvaret. De beredskapsmessige fordelene ved flere operative flystasjoner er undervurdert i Forsvarssjefens studie.

Partiet skriver at Rådsmøtet i Sør-Trøndelag KrF vil peke på at Ørland Hovedflystasjon framstår som velfungerende og nødvendig del av det norske forsvaret uansett innsparingsbehov. Rådsmøtet vil oppfordre regjeringen til å legge vekt på at flystasjonen regnes som Europas beste treningssenter for luftmilitære styrker. Ørland Hovedflystasjon er den militæravdelingen som har flest besøk av internasjonale øvingsstyrker. Flystasjonen har mange fortrinn, som tilgjengelig luftrom for trening, nærhet til skytefelt, relativt små flystøyproblemer og gode utvidelsesmuligheter.

Rådsmøtet understreker betydningen av å ivareta Norges avtalemessige forpliktelser overfor NATO (lokasjon for AWACS overvåkningsfly) og USAs forhåndslagre. Rådsmøtet er også svært urolig over den betydning en total fjerning av forsvarsbaser i Trøndelag vil ha å si for forsvarets rekruttering og legitimitet i landsdelens befolkning.