- Så langt har sesongen vært kjempemessig og fiskerne er fornøyde. Vi fått rapportert inn 85 lakser med en gjennomsnittssvekt på 3,45 kilo. Totalt er det tatt opp 293,6 kilo etter at fiskesesongen startet  15. juni, forteller Audun Alseth, leder i Skauga Elveeierforening i Rissa.

Flere årsaker

Det gode fisket tror Alseth har flere forklaringer.

- I Skauga har vi i flere år hatt strenge reguleringer på fisket. Det ser vi kanskje fruktene av nå. Hittil i år har det vært mye vatn i elva, og laksefisket i fjorden startet ikke før 1. juli. Dette er også ting som spiller inn på resultatet i elva, tror elveforeningslederen.

Midtsesongevaluering

I morgen skal elveeierforeningen ha midtsesongevaluering av fisket  i Skauga. Da skal det bestemmes om kvotene må reduseres og hunnlaks skal settes ut igjen.

- Slik det ser ut nå med bra med laks i elva blir det kanskje ikke noen endringer i reglene for resten av sesongen, sier Alseth.

Stor fisk

Den største laksen som er rapportert inn hittil i år er på 9,0 kilo. Den ble tatt på sluk av Håkon Martinsen i Fossbrottet 19. juni. Det er i tillegg tatt tre lakser på åtte kilo eller mer.

15. august må fiskerne dra inn snøret for siste gang denne sesongen i Skauga.