Styrer Marita Steen sørget for at ordfører Hallgeir Grøntvedt i Ørland fikk en real klem da han tirsdag besøkte Borgen Barnehage på Ottersbo. Før kommunestyret behandlet budsjettet for neste år hadde Steen håp om at det ble bevilget penger til oppussing av barnehagen fra 1991. Gleden var derfor stor når ordfører Grøntvedt kunne bekrefte at kommunen ikke nøyer seg med å rehabilitere barnehagen, men samtidig har bevilget penger til bygging av en ny avdeling ved den populære barnehagen. I budsjettet for 2015 er fem millioner kroner øremerket Borgen barnehage.

Fra 48 til 72

I dag har Borgen barnehage 2 avdelinger med 48 ekvivalenter. På godt norsk betyr det en avdeling med 24 plasser for de litt større barna, og en småbarnsavdeling med 12 plasser. Avdelingen som skal bygges vil gi 24 nye ekvivalenter. En småbarnsplass er to ekvivalenter, mens det for de litt større ungene er sånn at en plass er en ekvivalent.

- For framtida

- Vi planlegger for framtida, sier ordføreren om vedtaket om utbygging av barnehagen. Barnehagestyrer Marita Steen sier at vedtaket har skapt en god stemning i barnehagen.

- Vi ser et generasjonsskifte. Mange unge velger å flytte hit til Ottersbo, mens en del eldre har valgt å selge enebolig til fordel for å bo i leilighet, forklarer Steen om boligområdet som ligger rundt 8 kilometer fra kommunesenteret Brekstad.

Fire opptak i året

Ordfører Grøntvedt håper nå at byggingen av den nye avdelingen kan starte så snart som mulig. Mens mange kommuner har opptak til barnehagene en gang hvert år, så har man i Ørland fire opptak i løpet av året. Dette for at blant annet tilflyttere skal slippe å vente lenge på barnehageplass for sine unger.

BEST I LANDET: Borgen barnehage står høyt i kurs blant småbarnsforeldre.