I dag ble Rissa kirkes 125-årsjubileum markert med en festgudstjeneste i kirken.

-125 år er ingen alder. I Norge har vi hatt kirker i nesten 1000 år, og vi har kirkebygg som er svært gamle. Vi synes det er god grunn til å feire kirken vår selv om den bare er 125 år, sa sokneprest Ingunn Aarseth Høivik under jubileumsgudstjenesten. I sin preken talte hun over teksten om den bortkomne sønn.

Tidligere organist i Rissa, Ole Andreas Fossan, hadde skrevet et eget postludium basert på gamle salmer til gudstjenesten. Den fremførte han i samspill med flere musikere.

Rissa kirke stod ferdig 26. oktober 1888 til den nette sum av 66 000 kroner. Anbudet var på 33 750 kroner, men heller ikke for 125 år siden var man ukjent med tilleggskostnader og budsjettoverskridelser.

Da Rissa kirke ble bygd hadde den sitteplass til 800 personer. På innvielsesdagen i 1888 møtte mellom 3 000 og 4 000 personer opp.