Fem dager etter at Roan ble isolert av et veiras er det fortsattikke mulig å få fraktet biler og andre kjøretøy ut fra den delen av kommunensom er uten veiforbindelse etter raset sist fredag.

Leder i samferdselskomiteeni Sør-Trøndelag, Karin Bjørkhaug (KrF), opplyser at den tsjekkiske ambassadenhar kontaktet Roan kommune og uttrykt bekymring for en gruppe tsjekkisketurister som er fastlåst i Roan.

-Kommunen kontaktet fylket. Vi håper å kunne få i land ei ferje,slik at det blir mulig å få ut både biler og andre farkoster fra Roan, sierBjørkhaug, og antyder at ferje som til daglig går til Tarva i Bjugn kan være etalternativ.

Hun opplyser også at man har vært i kontakt med Forsvaret, men atde i dag ikke har utstyr i området som kan være til hjelp.